Jernbeslag på plogen
Gjødsling
Husdyrene
Oppgaver

Hva levde de av?

Husdyrene

De vanlige husdyrene i vikingtid var ku, sau, gris, geit, hest, gås og høne. Av disse fikk de kjøtt, melk, egg, ost og smør. De kunne også bruke huder, skinn, horn og bein. Dette var varer som de kunne selge. Handelsferder gikk til fjerne land.

Hund og katt var selvsagt en del av gården.