Øke i folketallet
Hva betyr "viking"?
Vikingskipene
Drap og plyndring
Markedsplasser
Klær
Kongen
Norske vikingkonger og jarler
Oppgaver

Menneske og samfunn - hva hendte?

Markedsplasser

På denne tiden fanst det handelsplasser langs norskekysten. En av de viktigste lå på en plass i Tjølling i Vestfold som ble kalla Skiringssal. Selve handelsplassen tror arkeologene ble kalt Kaupang.

Kanskje var det slik at det var den danske kongen selv som rådde over dette landet og over den handelsvirksomheten som foregikk i Tjølling for det lå både et tingsted, en kultplass og en handelsplass her.

Kanskje lå det handelsplasser andre steder langs kysten vår også. Vi vet at Lade i Trondheim ble viktig sent i vikingtid. Men også Bjarkøy i Troms, Torg i Nordland og Lahelle i Vestfold er plasser der det kanskje kan å ha vært handelsplasser.

Andre steder i Skandinavia fantes det større og rikere handelsplasser. De lå i de største byene på den tiden som var Birka i Sverige, Hedeby i Tyskland og Ribe i Danmark.