Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Sølvskatter

De store skattene fra denne tiden er sølvskatter. Det er funnet store samlinger av sølv bortgjemt i myrer og vann, i urer og under steiner. Sølvet var gjerne formet til armringer, halssmykke, spiraler eller stenger.

halsring halsring

armring armring