Jordbruk
Hvorfor startet de med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Hvilken nytte hadde de av husdyra?
Hvor kom husdyra fra?
Hva spiste de?
Om grøt og brød
Tørkete epler
Katten
Oppgaver

Hva levde de av?

Hvilken nytte hadde de av husdyra?

Først og fremst var det kjøttet, hornene og huden som ble brukt fra dyra, men de begynte raskt å bruke ull og melk også. Oksene ble dessuten brukt til trekkdyr. Okser er mye sterkere enn hester selv om det ikke går så fort med dem.