Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Ryolitt

Ryolitt ble før kalt årekvarts. Den er blå eller grå med hvite striper. Ryolitt ble oftest brukt til piler i yngre steinalder. Den første gangen vi ser ryolitt i bruk på Vestlandet er omkring 4000 år før Kristus, og de slutter å bruke den omkring 3500 før Kristus.

Ryolitt er funnet på boplasser helt nord til Oppdal i Sør-Trøndelag, på Nordmøre, Lista på Sørlandet og på Hardangervidda. Trolig kommer all denne ryolitten fra et stort brudd på toppen av fjellet Siggjo på Bømlo.