Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Siggjo

Når du sitter på Ulrikens topp midt i Bergen by i godt vær, kan du se en spiss fjelltopp langt sør i det fjerne. Det er Siggjo, det høyeste fjellet på øya Bømlo. På toppen av dette fjellet finnes et ryolittbrudd fra steinalderen. Dette bruddet har skaffet ryolitt til folk helt nord til Oppdal i Sør-Trøndelag, til Nordmøre, Lista på Sørlandet og på Hardangervidda. Husk på at dersom du besøker ryolittbruddet må du ikke ta med deg noe der fra. Det er ikke lov.

Siggjo på Bømlo

foto:David Simpson