Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Sigder

Når kornet var modent og klart til å skjæres, brukte de en sigd. Sigden er et flott tildannet redskap, oftest av flint. Den er formet som en halvmåne og ble satt inn i et treskaft som var litt bøyet.