Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Våpen i yngre steinalder

På samme måte som i eldre steinalder hadde folk i denne tiden mange slags redskaper som kunne brukes i strid. De hadde pil og bue, spyd med flintspiss, kniver, dolker og økser som kunne brukes like godt i strid som til arbeid.

I yngre steinalder fantes det en spesiell øksetype som arkeologene kaller for båtøks fordi den ligner på en båt. Slike økser ble før kalt stridsøks, men det er ikke særlig trolig at de ble brukt i strid. Helst var dette økser som eieren var stolt av å vise fram til andre. Vi sier at øksa var et statussymbol. Det er funnet mange slike økser på Vestlandet.