Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Keramikk

I yngre steinalder lærte de seg å lage keramikk. Kunnskapen om hvordan man gjorde det kom fra utlandet. De første som tok i bruk keramikk var de jordbrukende folkene i sør.

Her hos oss er det sjeldent å finne keramikk. Det gjør det spennende å finne. En litt dum ting er at alt vi finner er gått i stykker. Det gjør at det ikke er lett å si hvordan krukkene har sett ut.

Noen av skårene vi finner har linjer og streker på seg som danner fine mønster. Enkelte tror at disse mønstrene kan bety noe, men hva det er vet vi ikke. Vi kan bare gjette. Men vi vet at dersom du skal sette krukker rett inn i ilden, er streker i overflaten med på å gjøre slik at krukkene ikke sprekker.

Kanskje var mønstrene også en bønn til gudene slik at krukken ikke skulle sprekke eller slik at maten skulle bli god? Enkelte tror at de ulike motivene på krukkene kan være familiemønster som kvinnene arvet fra familien sin.