Litt om gravlegging
Ravknapper på Bremangerlandet
Gravene i Ruskeneshelleren
Holmefjordmannen
Oppgaver

Gravskikk

Gravene i Ruskeneshelleren

Utenfor de fleste hellerer ligger det store mengder søppel etter måltider. I dag er søppelet råtnet og ser ut som vanlig jord. Folk har bodd innenfor dette, tett inne ved bergveggen.

På Ruskeneset ved Straume bro i Bergen ligger en heller. Under alt søppelet på Ruskeneset ble det funnet rester av et menneske som levde over 2000 år før Kristus. Arkeologene fant flere skjelett inne ved bergveggen der folk hadde bodd. Det var tre voksne og et barn. Det ble også funnet en flintdolk som gravgave.

For oss kan det virke underlig at folk i yngre steinalder grov ned de døde i en avfallsdynge på boplassen der de bodde. Men det var kanskje viktig at de døde fremdeles var med i dagliglivet. Kanskje folkene på den tiden mente at de døde ikke egentlig var døde, men var levende på en annen måte?