Hus
Litt om gardstun
Vanskar med å finne att busetnaden
På leit etter busetnaden
Gard og rikdom
Oppgåver

Busetnad

Litt om gardstun

Langhusa finn arkeologane gjerne der det er gode tilhøve for jordbruk. Då kan dei finne heile gardstun. På slike tun hadde dei gjerne ulike typar hus. Nokre var små medan andre var store.

På Forsand i Rogaland låg gardshusa samla i eine delen av ei stor flate medan beite til dyra og åkrane låg framfor. Her vart det funne eit hus der arkeologane trur det budde to eller tre familiar i bronsealderen. Det vart òg funne restar etter fleire ulike hus innanfor same område..