Rike og fattige
Familiegrupper
Klede
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn

Familiegrupper

Arkeologane trur dei brukte eit slags byttesystem for å skaffe seg det dei trengte på denne tida. Dei trur samfunnet var delt opp i familiegrupper, og at kvar gruppe hadde åkrar og beitemark saman. På Forsand i Rogaland tenkjer dei seg at der kan ha budd fleire familiegrupper.