Rike og fattige
Familiegrupper
Klede
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn

Båten

I bronsealder vart båtane større. Det kan me sjå på helleristningane frå denne tida. Framleis var det vanlegast å ro. Ein båt som er funne i Damnark frå denne tida kallast Hjortspringbåten. Den er sydd saman av skinn. Ser du at denne båten liknar på båten på helleristninga?

Båten har alltid vore viktig her på Vestlandet. Langsmed kysten vår er det mange øyer og nes som det er vanskeleg eller umogleg å kome til om du skal gå. Med ein båt sparer du mykje tid og kan nå fram til plasser som elles ikkje er tilgjengeleg for deg.