Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Bronsen

Bronse er ei blanding av kopar og tinn. Det er to ulike metall. I byrjinga nytta dei reint kopar, men dei fann etter kvart ut at det var best å blande inn tinn. Då vart metallet hardare og meir solid. På neste side kan du lese om korleis støypinga gjekk føre seg.