Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Bergartar er framleis i bruk

Sjølv om dei kunne lage ting av bronse, vart stein framleis brukt til våpen og reiskapar. Me finn reiskap av grønstein og diabas, flint og kvarts eller rombeporfyr som her.