Dei store gravminna
Røyser på Nes
Gåver i døden
Rikt innhald eller heilt tomt?
Oppgåver

Gravskikk

Røyser på nes

På Vestlandet finst graver frå bronsealder langs kysten. Gravrøysene ligg på nes slik at du kan sjå dei tydeleg frå båt.

Desse trur arkeologane kan ha fungert som eit slags eigedomsmerke. Kanskje var det slik at dei som eigde området eller som budde der, ville syne folk som segla forbi at dette landet eigde dei, så her kunne dei ikkje slå seg ned.