Dei store gravminna
Røyser på Nes
Gåver i døden
Rikt innhald eller heilt tomt?
Oppgåver

Gravskikk

Gåver i døden

Den rike døde vart lagt ned i haugen inne i ei kiste laga av steinheller eller av tre. Han eller ho var lagt på skinn, teppe, bark eller liknande.

Dei kunne få allslags gåver med seg i grava. Fyrst og fremst finn me dei personlege tinga slik som smykke, beltesmykke, nåler, klede og liknande. Så finn me gjerne anna utstyr og reiskap som sverd, øks, knivar, hengekar og belteplate.