Dei store gravminna
Røyser på Nes
Gåver i døden
Rikt innhald eller heilt tomt?
Oppgåver

Gravskikk

Rikt innhald eller heilt tomt?

Det er ofte rikt innhald i gravene frå bronsealder. Men av og til er det meste heilt tomt i haugen eller røysa.

Det kan vere fordi grava er røva. Det kan ha vorte gjort både av folk på den tida eller i seinare tid. Men det kan òg hende at det ikkje eigentleg er ei grav.

Kanskje vart haugen bygd berre som eigedomsmerke. Eller kanskje som eit minne om ein person som døyde ein annan stad, kanskje på havet?