Tru
Offerfunn
Oppgåver

Tru

Offerfunn

Det er funne steinøkser, bronseøkser, halsringar, ulike spenner, bronselurar og beltesmykke som er kasta ut i vatn eller som ligg i nærleiken av vasskjelder.

Halsringen i Etne låg på kanten av ein stein. Ringen må ha vore synleg lenge, men til sist vart han dekka av jord.

Arkeologane trur at nokre av desse tinga vart lagt ned som offer til gudane.