Dei store gravminna
Røyser på Nes
Gåver i døden
Rikt innhald eller heilt tomt?

Gravskikk

Underskrift

Tekst