Om å flytte og om telt
Holer og hellerar
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgåver

Busetnad

Teltet på Knappskog.

Sotra er ei stor øy som ligg vest for Bergen. Tenk deg no attende i tid:

" I ei lita vik ligg ein kano. Litt ovanfor står eit telt. Røyken som stig opp fortel at folk er heime. Kikkar vi inn gjennom teltåpningen ser vi to menneske som sit ved eit bål. Den eine setter nye steinspissar i pilskaftet i stadet for dei som er øydelagte. Den andre, som har ei øks ved sida av seg, sit og lagar nye pilspissar av eit flintstykke. Ho slår så flisene sprutar. Snart er den nye flintspissen ferdig. Slik går kvelden med arbeid, prat og eting. Morgonen etter er teltet og folka borte. Att ligg eit nedbrent bål, beinrestar, øksa, øydelagte pilspissar og mange restar etter kveldens arbeid. "

Då arkeologer kom til Knappskog 9400 år seinere, fann dei buplassen. Flata var rydda for stein. Steinavfall lå slik at de kunne sjå at teltduken hadde stoppa dei då dei sprutet opp under arbeidet. Men ein stad gjekk det ei stripe med avfall utanfor sirkelen - der hadde teltåpningen vore. Restar av kull etter bålet fann dei ikkje, men de fann flint som var helt kvit og sprukken av varme fra eldstadet som var her ein gong.