Om å flytte og om telt
Holer og hellerar
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgåver

Busetnad

Hus i eldre steinalder!

P Knappskog lg det restar av to hus. Dei m ha vore 15 til 20 kvadratmeter store. D arkeologane kom til Knappskog var det ikkje mykje sj av dei to husa. Berre nokre flate vollar der veggane hadde vore var det synlege teiknet p at folk hadde budd der. Korleis veggane eller taket sg ut veit vi ikkje. Utanfor vollane var det spor etter stolpar som hadde halde oppe taket. Opne eldstader ga folk varme og lys, og det kunne dei laga til maten sin.