Likskap og klokskap
Byttehandel
Levealder
Korleis såg dei ut?
Kvifor kom folk til Noreg?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgåver

Menneske og samfunn

Likskap og klokskap

Det er som oftast liten skilnad på rike og fattige mellom folk som lever av jakt, fangst og fiske.

Ofte er det slik at ei gruppe vert leia av den beste krigaren, den eldste personen i gruppa eller kanskje av den personen som har synt seg klokast av dei.

Det med klokskap er viktig når ein er avhengig av at alle i gruppa gjer sitt beste for at ein skal overleve.