Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Grønstein

Til økser var det vanleg å nytte grønstein. Grønstein finn me fleire stader på Vestlandet, mellom anna i Solund i Sogn og Fjordane og på Bømlo i Sunnhordland. Og som namnet seier er det ein grøn bergart, men han kan både vere lys og mørk grøn. Den lyse fargen har ofte samanheng med at steinen har vorte slitt av vêr og vind. Når grønsteinen er fersk, er han oftast mørk grøn.