Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Hespriholmen

Hespriholmen er ein holme ute i havet nord for Espevær i Bømlo kommune. Her ligg framleis restane etter eit stor grønsteinsbrot som var nytta av steinalderfolka så langt attende som kring 7300 før Kristus. Brotet blei nytta i rundt 5500 år, heilt fram til kring 1800 år før Kristus. Steinalderfolka drog ut dit i små båtar og kanoar. Mengdene som er tekne ut er store, og kor mange tusen øksar som vart laga av stein frå Hespriholmen veit me ikkje, men få var det ikkje!