Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Diabas

Diabas er ein mørk grøn bergart som vart brukt til øksar i steinalderen, frå kring 7000 år før Kristus. Dei slutta å bruke diabas kring 2500 år før Kristus. Diabas finst langs heile Vestlandskysten frå Sunnmøre til grensa mot Rogaland og innover langs fjordane.