Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Økser

I børjinga av steinalderen finn med ei type øks som vert kalla skiveøkser. Dei vart laga av flint.

Seinare finn me hoggne og slipte økser. Desse blei laga av store steinblokker som først vart grovhogne. Så vart dei hogne med litt finare slag slik at dei fekk den endelege forma. Til sist slipte folk øksane slik som bileta viser.