Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Køller

Arkeologar finn stundom nokre heilt spesielle øksar eller klubber! Dei kan vere korsforma, runde eller forma som stjerner. Det ligg mykje arbeid bak ein slik kølle eller klubbe. Svært mange av dei er dekorerte med fine mønster. Slike køller kan ha vore nytta som vektlodd på gravestokkar. Gravestokkar vart nytta til å grava fram røter og knollar med. Nokre meiner og at køllene har vore eit teikn som har synt for andre at her var det ein mann eller kvinne som må ha vore litt framom dei andre på eit eller anna vis.