Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Fiske og fangstutstyr

Til garn og ruser og andre fangstreiskap vart organisk materiale nytta. Til snarefangst og feller kunne også vidje- eller einerkvistar nyttast saman med tarmar som kunne nyttast som snøre både til fangst og fiske.