Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Smykke i eldre steinalder

Amulettar av skjell, rav, tre, horn, bein eller tenner vart nytta som smykke i eldre steinalder. Amulettar skulle bringe lykke, skremme bort vonde makter og andre farar.

I Skipshelleren er det funne ei svinetann som det er bora hol gjennom. Dette funnet låg aller djupast nede. Dette var nok eit smykke eller ein amulett.

Kanskje måle dei seg på kroppen. Enkelte stader i verda lagar dei små arr i flotte mønster over heile kroppen til pynt. Trur du dei kan ha drive å laga hol forskjellige stader på kroppen slik som mange gjer i dag? Kanskje i navlen ?