Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerar
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgåver

Busetnad.

Fjæremannstufter.

Ved sjøen bygde dei små hus i sjøkanten. Desse vert kalla fjæremannstufter. Dei var nytta som fiskebuer. Folk som budde inst i fjordane budde i desse buene når dei drog ut til sjøen på fiske.