Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerar
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgåver

Busetnad.

Hjartøy

Ytst i havgapet i Øygarden kommune i Hordaland, ligg ei lita øy kalla Hjartøy. Her er det funnet fjæremannstufter.

Kring år 600 etter Kristus vart dei første husa reiste her ute, men det var i vikingtida kring år 900 etter Kristus at fiskebuene på øya var brukt mest. På det meste var det over 70 hus i bruk samstundes.

Det er funne fiskekrokar, knivar, fiskesøkke og liknande i husa. Dette var ting dei hadde bruk for når dei fiska.