Kva åt dei?
Kokegrop eller åpen eld?
Lange tradisjonar
Graving, raking, salting, tørking, røyking
Oppgåver

Kva levde dei av?

Kva åt dei?

Korn og jordbruksprodukt hadde no lenge vore kjend, og var ein viktig del av menyen. Men fleire deler av Vestlandet er ikkje så godt egna for jordbruk. Likevel levde folk gode liv her. Det gjer at arkeologane meiner at fiske, jakt, fangst og sanking har vore minst like viktig som dyrking og husdyrhald her på Vestlandet.

Det dei fanga, samla og fisk var etterspurt både i Noreg og i andre land, slik at det var lett å selje det. Då fekk dei pengar, korn eller andre ting i bytte. Alt dette i saman gav ein god og variert kost dersom me tek med at dei også nytta ville planter og vekster.