Kva åt dei?
Kokegrop eller åpen eld?
Lange tradisjonar
Graving, raking, salting, tørking, røyking
Oppgåver

Kva levde dei av?

Graving, raking, salting, tørking, røyking

Men også tilreiing av maten syner lange tradisjonar. Fisk, kjøt og bær vert fort øydelagd etter at dei er fanga eller hausta. Då vert dei fort angripen av bakteriar.

Koking og steiking drep bakteriane. Men om ein vil spare maten til seinare, må ein gjere noko anna. I dag nyttar me kjøleskåp og fryseboks til dette.

Salting og tørking av kjøt og fisk er ein lur måte å behandla mat på slik at den held seg lenge. I dag et me både pinnekjøt, spekeskinke og klippfisk som er salta og tørka for at det skal halde seg lenge.

Elles brukar dei i dag metodar som graving, raking og røyking av kjøt og fisk. Dette er metodar som truleg er svært gamle, men me veit ikkje kor gamle.