Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn.

Folkevandringar

Frå år 400 til år 550 etter Kristus vart Romerriket svakare og svakare. Då nytta germanske stammer høvet til å vandre inn over den romerske grensa, og etterkvart gjekk Romerriket i oppløysing.

Nye riker vart skapte og nye kontakter vart knytta. No vart til dømes England danna av anglarane og frankarane danna Frankerriket.

Arkeologane kan sjå at folka i vårt land hadde kontakt med desse rika for dei finn flotte gjenstandane i gravene frå den tida.