Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn.

Personnamn

På denne tida hette ikkje folk det same som du eller eg. I dag er det vanleg å heite Therese, Ida, Aleksander eller Joakim.

Frå denne tida kjenner me nokre namn som vart nytta på folk fordi ei vart rissa inn på steinar og andre gjenstandar med runeskrift. Gutar kunne heite slikt som Wir, Wiwar eller Rhoalt, medan jenter kunne heite Inguboro eller Aluko.