Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn.

Stadnamn

Namnet på gardar og plasser kan seie oss noko om kva tid folk byrja busette seg der.

Dei eldste stadnamna er henta frå naturen. Det er slike som Berg, Vik og Haug. Nokre av desse kan vere frå bronsealderen. Kanskje er dei namna som er sett saman av fleire stavingar like gamle. Det er slike som Leirvik og Sandeid.

Namn som slutar på -vin og -heim er truleg frå eldre jernalder. Medan dei som sluttar på -land, -set, -stad og -tveit høyrer til i yngre jernalder.