Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- kvar fann dei jernmalm

Reiskap
- jordbruksreiskap av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- eldstål og stein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykke
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glas
Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Å utvinne jern av myrmalm

I jernalderen byrja dei å bruke jern til våpen og reiskap. Jernet fann dei i naturen, men det var ikkje ferdig til bruk. For at jernalderfolket skulle kunne bruke det måtte dei reinse jernet fyrst. Det gjorde dei ved å varme det opp.

Då smelta alt jernet saman i ein klump medan dei andre stoffa som dei ikkje hadde bruk for, rann ut i botnen av omnen.