Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- kvar fann dei jernmalm

Reiskap
- jordbruksreiskap av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- eldstål og stein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykke
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glas
Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Kvar fann dei jernmalm

Jernmalm finst i myrer. Framleis kan du finne det. I dag er det ingen som skaffar seg jern på denne måten hos oss. Andre plasser i verda er slik jernframstilling framleis nytta, men kunnskapen er gamaldags og held på å gå tapt.