Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- kvar fann dei jernmalm

Reiskap
- jordbruksreiskap av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- eldstål og stein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykke
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glas
Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Jordbruksreiskap av jern

Reiskapane me finn i graver eller i hus frå jernalderen, er ofte ting som dei hadde bruk for på garden og i jordbruket. Me finn økser, kniver, spade, sigd, ljå, og liknande. Desse tinga liknar svært på dei tinga me har i dag.