Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- kvar fann dei jernmalm

Reiskap
- jordbruksreiskap av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- eldstål og stein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykke
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glas
Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Oppstadvev

Somme tider finn arkeologane rekker med store vevtyngder av stein langsmed veggen inne i restane etter eit hus. Då er dei meste sikkre på at her har stått ein Oppstadvev.

Då trur arkeologane at huset har brent opp og veven med det. Men vevtyngdene brant ikkje fordi dei var av stein. På Oppstadveven vevde dei teppe, åkle og stoff til klede.