Tru
Ofring til gudane
Om Torshammaren og amulettar
Gudenamn
Oppgåver

Tru.

Offring til gudane

I den eldste tida dreiv dei med menneskeofring til guden Wodin eller Odin, og med dyreoffring til guden Tor eller Tyr. Dei hadde ein himmelgud som var kalla Ull eller Ullin. Guden Nertus eller Njård var ein gud for sjøfart. Kanskje var det slik at Nertus var den same som Frøya. Frøya var ein gud for fruktbarhet.