Tru
Ofring til gudane
Om Torshammaren og amulettar
Gudenamn
Oppgåver

Tru.

Gudenamn

Namna til gudane frå denne tida finn me att i stadnamn i Noreg. Tyr vart dyrka på Tysnes, Ull finn me att i namna Ullensvang, Ullvik og Frøya finn me att i Frøysland.

På Tysnes i Sunnhordland er det mange namn som syner attende til gamal gudedyrking. Her finn me

  • Vevatn som tyder heilag vatn
  • Tysnes som tyder guden Ty sitt nes
  • Lunde som tyder heilag lund