Land og by
Byar
Varer frå andre land
Gardar på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgåver

Busetnad.

Varer frå andre land

På den tida gjekk all transport av varer med båt. Difor var det viktig med gode hamner i byane i mellomalderen. Dei måtte være djupe nok til å ta imot store båtar. Slik kunne dei sikre at det vart handel.