Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipa
"På Lofoten"
Varer frå andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbod
Hansa-forbundet
Oppgåver

Kva levde dei av?

Handelsforbod

Frå 1200-talet vart det bestemt at handel berre skulle skje i byane. Det var forbode for alle handelsskip å segle forbi Bergen med varene sine. Det var også forbode å legge til kai ute på bygdene og handle der. Utanlandske skip hadde heller ikkje lov til å dra rett til øyane kring Skotland og handle der. Slik kunne kongen kontrollere handelen og ta inn skattar på han.