Kongar i mellomalderen
Borgarkrig
Fredsame tider
Lover
Born i mellomalderen
Lova fortel!
Leiketøy
Svartedauden
Mange pestar
Rike og fattige
Trælar
Oppgåver

Menneske og samfunn

Fredsame tider

Meir fredsame tider kom då Håkon 4. Håkonsson vart krona til konge av paven i 1247. Håkon hadde berre att ein son. Og det var bra, så vart det ikkje strid av det. Sonen heitte Magnus. Han vart gjort til konge i 1261. Kroninga gjekk føre seg i den nye festsalen i Bergen som faren Håkon 4. Håkonsson fekk laga; Håkonshallen.

Scholeus ca.1580Scholeustrykket ca. 1580