Kongar i mellomalderen
Borgarkrig
Fredsame tider
Lover
Born i mellomalderen
Lova fortel!
Leiketøy
Svartedauden
Mange pestar
Rike og fattige
Trælar
Oppgåver

Menneske og samfunn

Lover

No tok dei for alvor til å lage lover i landet som skulle gjelde for alle. Det var kong Magnus som leidde arbeidet. Han vart kalla Magnus Lagabøte. Det tyder Magnus som lager lover.

Magnus laga ei Landslov og ei Bylov. I heile Europa var dette nokre av dei første lovene som gjaldt for eit heilt land.

Enkelte vert sure når andre seier kva dei skal gjere og kva dei ikkje skal gjere. Kong Magnus var lur. Han sa at det skulle være slik at det var folket som ba kongen om å gjere endringar i lovene eller å lage nye lover. Slik fekk han folket til å skjøne at dei kunne være med å bestemme kva som skulle skje i landet.