Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Pergament og papir

Pergament vart laga av tørka hud av esel, kalv eller gris. Dei eldste bøkene, viktige diplom og handskrifter frå mellomalderen er skrivne på pergament. Papir vart funne opp i Kina år 105 etter Kristus. Det kom til Noreg på 1300-talet.