Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Kleber

I mellomalderen bygde dei store flotte kyrkjer. Nokre av kyrkjene var bygde av kleberstein.

Det er ein mjuk type stein som er lett å forme. Mariakyrkja i Bergen vart bygd på 1100-talet av ulike sortar kleber.

Det vart også laga gryter og bollar av kleber. Dei vart nytta til å koke mat i. Her ser du eit fiskesøkke av kleber.