Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Treverk

Tre vart brukt til mange ting. Stavkyrkjer og altertavler, hus og hytter, skeier, auser, båtar og leiketøy vart laga av tre.

drakehovud


primstav


KLIKK HER!

Til og med kalenderen laga dei av tre. Den heiter ein primstav. Primstaven har ei sommarside og ei vinterside. Sommarsida startar 14. april og vintersida startar 14. oktober. Kvar strek er ein dag. Særleg viktige dager har fått sitt eige teikn. Den første vinterdagen har fått ein vott som teikn på denne kalenderen.

Borgund stavkyrkje